ภาพกิจกรรม ประจำปี พ.ศ. 2567


นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา

แนะแนวการศึกษาต่อ รร. สุรศักดิ์มนตรี

แนะแนวการศึกษาต่อ รร.วังจันทร์วิทยา

แนะแนวการศึกษาต่อวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี สยามกรีนไลน์

แนะแนวการศึกษาต่อ รร.ดัดดรุณี

แนะแนวการศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคพัทยา

หารือความร่วมมือทางวิชาการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

แนะแนวการศึกษาต่อ รร.วัดโสธรวรรามวรวิหาร

แนะแนวการศึกษาต่อ รร.ศรีราชา

กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้ฯ

ต้อนรับ Shenzhen Polytechnic University

แนะแนวการศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

นำเสนอผลงานสหกิจศึกษาฯ รุ่น AVM12

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ รุ่น AVM 12 พบกับ ศิษย์เก่า

โครงการบริการวิชาการพัฒนาทักษะภาษาจีนและอังกฤษฯ

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร สทบอ.

ร่วมกิจกรรม สวพ.สัญจร

วิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567)

กิจกรรมสรงน้ำพระวันสงกรานต์ สทบอ. ปี 2567

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ มทร.ตะวันออก 2567