สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ

43 ม.6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

เบอร์โทรศัพท์ : 08-6383-1640

E-mail : iat_rmutto@hotmail.com

Google Map : https://goo.gl/maps/BatWURsHieHvgnqp7